KURS TRENERSKI MYŚLENIA KRYTYCZNEGO

Certyfikowany kurs trenerski dla doświadczonych trenerów biznesu

Dowiedz się więcej

Myślenie krytyczne jest dziś najbardziej poszukiwaną kompetencją na rynku – zarówno wśród pracodawców jak i pracowników.

W pracy, każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami – płyną do nas kanałami, takimi jak: e-mail, SMS-y, telefon, portale społecznościowe i wiele innych. Otrzymujemy mnóstwo informacji od swoich przełożonych, współpracowników, klientów czy podwykonawców.


Wszystkimi nimi powinniśmy umiejętnie zarządzać, aby podejmować jak najlepsze (efektywne, skuteczne i odpowiedzialne) decyzje, rozwiązywać problemy, konflikty, trudne sytuacje. Od tego jak sobie właśnie będziemy radzić z informacjami płynącymi do nas zależy dziś nasza pozycja w organizacji.

Dobrą wiadomością jest to, że można się nauczyć zarządzania informacjami, aby podejmować najlepsze decyzje - są odpowiednie narzędzia, procesy, dzięki którym możesz stosować myślenie krytyczne już następnego dnia po szkoleniu. I stać się świadomym konsumentem informacji.

Dobrą wiadomością jest to, że można się nauczyć zarządzania informacjami, aby podejmować najlepsze decyzje - są odpowiednie narzędzia, procesy, dzięki którym możesz stosować myślenie krytyczne już następnego dnia po szkoleniu. I stać się świadomym konsumentem informacji.

To kompetencja, która składa się z wiedzy o tym temacie, z umiejętności oraz odpowiednich postaw. Jako jedyni na rynku zapewniamy praktyczne rozwiązania we wszystkich trzech obszarach tej kompetencji.

To kompetencja, która składa się z wiedzy o tym temacie,

z umiejętności oraz odpowiednich postaw. Jako jedyni na rynku zapewniamy praktyczne rozwiązania we wszystkich trzech obszarach tej kompetencji.

W tej chwili tworzymy pierwszą w Polsce sieć CERTYFIKOWANYCH TRENERÓW KRYTYCZNEGO MYŚLENIA W BIZNESIE.

Jeśli jesteś doświadczonym Trenerem Biznesu, szukasz nowego obszaru do rozwoju na najbliższe lata, chcesz zaoferować innowacyjne produkty szkoleniowe, to zapraszamy do współpracy z nami.

Opinie po szkoleniach

Czy zastosowanie narzędzi myślowych może wpłynąć na efektywność pracy Twojego zespołu (Ciebie samego)?

"Myślę, że z dużą korzyścią. Zaprezentowane narzędzia były na tyle różnorodne, że można dopasować je do różnych kategorii problemów, które napotkamy w pracy i dzięki nim dojść do zrozumienia takich problemów a finalnie do ich rozwiązania."

Karol

"Tak. Moje podejście i decyzje będą bardziej racjonalne, poparte faktami, bez osobistych przekonań. minimalizacja ryzyka pomyłki."

Natalia

Dlaczego miałbyś(-abyś) zastosować myślenie krytyczne w swojej firmie lub na swoim stanowisku pracy?

Julita

"Dlatego, że zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia, szersza perspektywa są bardzo istotne w zrozumieniu i funkcjonowaniu zespołu, ale również całej jednostki organizacyjnej. Myślenie krytyczne pozwala skupić się na ważnych dla nas informacjach i usprawnia podejmowanie decyzji, jednocześnie pokazuje, że opinie mogą być dla nas pomocne w zależności od sytuacji."

"Aby lepiej zrozumieć genezę pewnych problemów, sytuacji. Znaleźć w nich aspekty o których wcześniej nie pomyślałem."

Krystian

Czy zastosowanie narzędzi myślowych może wpłynąć na efektywność pracy Twojego zespołu (Ciebie samego)?

Dlaczego miałbyś(-abyś) zastosować myślenie krytyczne w swojej firmie lub na swoim stanowisku pracy?

"Tak. Moje podejście i decyzje będą bardziej racjonalne, poparte faktami, bez osobistych przekonań. minimalizacja ryzyka pomyłki."

Natalia

Karol

"Trenerzy tworzą atmosferę zaufania

i wzajemnego zrozumienia. Widać, że znają się na rzeczy. Przekaz spójny, ciekawy."

"Myślę, że z dużą korzyścią. Zaprezentowane narzędzia były na tyle różnorodne, że można dopasować je do różnych kategorii problemów, które napotkamy w pracy i dzięki nim dojść do zrozumienia takich problemów a finalnie do ich rozwiązania."

Julita

"Dlatego, że zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia, szersza perspektywa są bardzo istotne w zrozumieniu i funkcjonowaniu zespołu, ale również całej jednostki organizacyjnej. Myślenie krytyczne pozwala skupić się na ważnych dla nas informacjach i usprawnia podejmowanie decyzji, jednocześnie pokazuje, że opinie mogą być dla nas pomocne w zależności od sytuacji."

"Aby lepiej zrozumieć genezę pewnych problemów, sytuacji. Znaleźć w nich aspekty o których wcześniej nie pomyślałem."

Krystian

Co otrzymasz podczas szkolenia?

Icon

2-dniowe szkolenie stacjonarne.


Pełny kurs online „Co to jest Myślenie Krytyczne” (2 części).


Pakiet trenerski: prezentacja, manual, zasoby.

Dostęp do platformy z dodatkowymi zasobami.


Dostęp do zamkniętej grupy trenerów na FB.

IconIconIconIcon

Na czym polegają nasze szkolenia trenerskie??

Icon

2x w roku organizujemy otwartą grupę szkoleniową.


Każde szkolenie to 2 dni szkolenia warsztatowego z innego produktu szkoleniowego.


Uczestnicy zobowiązani są do podpisania umowy licencyjnej na dany produkt szkoleniowy – dzięki niej będą mogli szkolić swoich klientów z naszego produktu szkoleniowego.


Każdy produkt szkoleniowy to pełen pakiet trenerski: manual, prezentacja, zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

IconIconIcon

27-28 września 2023

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

Icon

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa

AS-BUD Centrum Konferencyjne

al. Jerozolimskie 81


Icon

Produkt szkoleniowy: Co to jest Myślenie Krytyczne (część 1 i część 2).


Pełną informację o tym produkcie znajdziecie tu:

Część 1
Część 2

Opinie po szkoleniach

"Niezwykle wartościowe szkolenie, na którym zdobyłam ogromną wiedzę i umiejętności. Otwierające - metafora otwartych drzwi, które zapraszają żeby wejść i doświadczyć."

Anna

"Trenerzy z wielką uważnością podążali za uczestnikami szkolenia. Stworzyli warunki abym mogła w przyjaznej, bezpieczniej atmosferze uczyć się."

Iwona

"Szkolenie otworzyło mi oczy na spostrzeganie siebie jako jednostki, która ma prawo pomyśleć, szukać rozwiązań, a w razie wątpliwości pytać. Nie boję się popełniać błędów

i kwestionować zdania innych."

Daria

"Dwa dni fantastycznej pracy rutynami, walki

z samym sobą w rozumieniu i stosowaniu nowych rutyn. Kolejne wyjście ze strefy komfortu. Jak już wydawać by się mogło, że wszystko wiem, to nadal przychodzi pytanie czy rzeczywiście już wszystko wiem. Nie, i to jest piękne. Chcę więcej."

Agnieszka

"Szkolenie bardzo rzeczowe, konkretne, bez niepotrzebnych treści, bardzo dużo z niego wyniosłam, czuję że chcę pracować z MK i dalej się szkolić."

"Dziękuję za profesjonalizm i odwagę bycia w zgodzie ze sobą. Uczę się nie tylko MK, ale też jak lepiej prowadzić szkolenia."

Monika

Joanna

"Trenerzy tworzą atmosferę zaufania

i wzajemnego zrozumienia. Widać, że znają się na rzeczy. Przekaz spójny, ciekawy."

"Szkolenie otworzyło mi oczy na spostrzeganie siebie jako jednostki, która ma prawo pomyśleć, szukać rozwiązań,

a w razie wątpliwości pytać. Nie boję się popełniać błędów

i kwestionować zdania innych."

"Dwa dni fantastycznej pracy rutynami, walki z samym sobą w rozumieniu i stosowaniu nowych rutyn. Kolejne wyjście ze strefy komfortu. Jak już wydawać by się mogło, że wszystko wiem, to nadal przychodzi pytanie czy rzeczywiście już wszystko wiem. Nie, i to jest piękne. Chcę więcej."

Agnieszka

Daria

Dlaczego warto nam zaufać?

17 LAT DOŚWIADCZEŃ

w obszarze myślenia krytycznego – jesteśmy liderem tego rynku w Polsce

to znaczy, że inwestujemy wszystkie nasze zasoby tylko w ten temat i nasza biblioteka zasobów, szkoleń będzie tylko rosła

SPECJALIZUJEMY SIĘ TYLKO W MYŚLENIU KRYTYCZNYM

w naszej puli mamy ponad 70 rutyn

i narzędzi myślowych; jako jedyni mamy je nauczone przez zachodnich Trenerów, doświadczone w polskich realiach

JEDYNI Z OPRZYRZĄDOWANIEM

IconIcon

JEDYNI CERTYFIKUJĄCY

tylko nasza organizacja szkoli Trenerów Myślenia Krytycznego, wyposaża w pełne pakiety trenerskie, tworzy wiele produktów szkoleniowych, wspiera swoich trenerów

nasze szkolenie to 16 godz. warsztatu (pracy zespołowej), aby poznać zaplanowane procesy i narzędzia myślowe, aby rozwijać postawy krytycznego myśliciela

ZAPEWNIAMY PRAWDZIWY ROZWÓJ

wiedzę, narzędzia, procesy, które przekazujemy są gotowe do użycia już następnego dnia po szkoleniu, możesz od razu szkolić swoich klientów

PRAKTYCZNI

IconIconIcon

WSZECHTRONNI

nasze ujęcie krytycznego myślenia jest najszersze na rynku, zastosujesz je we wszystkich sytuacjach zawodowych i życiowych, możesz sprzedać nasze szkolenia wszystkim branżom

nasze szkolenia opierają się na nowoczesnej dydaktyce/metodyce opartej na najnowszych badaniach naukowych – uczenie się u nas jest intuicyjne, naturalne, logiczne, przyjemne

ZAPEWNIAMY SKUTECZNY PROCES UCZENIA SIĘ

każdy Trener otrzymuje prezentacje, manual trenerski ze wskazówkami, dodatkowe zasoby na pdf, aby od razu ruszyć ze szkoleniami dla swoich klientów

ZAPEWNIAMY KOMPLETNE ZASOBY

IconIconIcon

kilkanaście tysięcy przeszkolonych uczestników naszych szkoleń, z biznesu, edukacji, rodzin – doświadczenie w pracy

z „trudnymi” grupami, w trudnych warunkach

PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW

Icon

kilkanaście tysięcy przeszkolonych uczestników naszych szkoleń, z biznesu, edukacji, rodzin – doświadczenie

w pracy z „trudnymi” grupami,

w trudnych warunkach

Praca trenera to przywileje ale i odpowiedzialność. Staramy się znaleźć równowagę pomiędzy tymi obszarami – zobaczcie poniżej co przygotowaliśmy i czego oczekujemy.

Praca trenera to przywileje ale

i odpowiedzialność. Staramy się znaleźć równowagę pomiędzy tymi obszarami – zobaczcie poniżej co przygotowaliśmy i czego oczekujemy.

Co oferujemy?

Szkolenie dla Trenerów Biznesu

 • ROZWOJOWE – każdy moduł to konkretna dawka wiedzy, przećwiczona wspólnie podczas szkolenia stacjonarnego
 • PRAKTYCZNE – nie znajdziesz u nas teorii, ani „filozofowania” - ale wiedzę i narzędzia do zastosowania następnego dnia po zakończonym szkoleniu
 • PROSTE – każdy moduł to prezentacja, która w prosty, jasny, zrozumiały sposób przedstawia kolejny etap procesu myślowego. Wszystko przećwiczone i omówione wspólnie z grupą na szkoleniu
 • NOWOCZESNE– tylko u nas otrzymasz wiedzę i narzędzia z najbardziej pożądanego tematu na rynku – KOMPETENCJI 4K (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność) w nowoczesnej, przyjaznej a przede wszystkim praktycznej formule
 • BOGATE W ZASOBY – nasze materiały szkoleniowe zawierają prezentacje, karty rutyn myślowych, dodatkowe artykuły, opracowania, karty, plakaty. Wszystko w nowoczesnej formie graficznej
 • UNIWERSALNE – wiedza z krytycznego myślenia przedstawiona w naszym kursie jest dla wszystkich – będziesz mógł zaoferować nasze szkolenia wszystkim swoim klientom bez względu w jakiej branży działają
 • SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI – nasza cena skalkulowana jest tak, abyś mógł odzyskać swoje pieniądze już po pierwszym (2-dniowym) szkoleniu dla swoich klientów
 • WYJĄTKOWE – na polskim rynku szkoleniom nie ma jeszcze „Certyfikowanych Trenerów Krytycznego Myślenia” – bądź liderem i zdobądź szybko przewagę
 • OTWIERAJĄCE – przygotowaliśmy kolejne szkolenia, kursy na których poznasz jeszcze więcej narzędzi i procesów myślowych

CERTYKOWANY TRENER KRYTYCZNEGO MYŚLENIA W BIZNESIE

Cechy naszego szkolenia:

Wolność i autonomia trenerów

Konieczność dzielenia się z innymi, nauczania i uczenia się od innych, obecność na spotkaniach doradczych

i superwizyjnych

Najwyższa jakość prowadzonych szkoleń

Przynależność do społeczności trenerów – wymiana doświadczeń, spotkania, integracja

Konieczność znajomości platformy, zasobów, aby móc fachowo je pokazywać, stosować podczas szkoleń

Dostęp do platformy

Praktykowanie nowej wiedzy w swoim środowisku, aby dzielić się doświadczeniem, a dopiero potem wiedzą

Szkolenie wspierające, rozwojowe – kursy online

Trener we własnym czasie realizuje te treści, kursy

Wielogodzinne szkolenia – bardzo dużo nowej wiedzy

PRZYWILEJE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Praktykowanie nowej wiedzy w swoim środowisku, aby dzielić się doświadczeniem, a dopiero potem wiedzą

Konieczność dzielenia się z innymi, nauczania i uczenia się od innych, obecność na spotkaniach doradczych

i superwizyjnych

Pobierz naszą szczegółową ofertę dla przyszłych trenerów. Znajdziesz tam:

 • Informacje o dostępnych szkoleniach w poszczególnych latach
 • Warunkach umowy licencyjnej z naszą organizacją
 • Obowiązkach i prawach Trenera
 • Możliwych zarobkach dla Trenera
 • Naszym wsparciu przez cały okres trwania umowy
 • Cenę szkolenia
Pobierz ofertę

Wsparcie merytoryczne poprzez superwizje dla czynnych trenerów

Icon

Wsparcie merytoryczne poprzez spotkania doradcze

Icon

Zamknięta grupa trenerów – wymiana doświadczeń, uczenia się od siebie

Icon

Jak wygląda szkolenie?

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 2 DNI

każdy moduł trwa 90 min + 2 przerwy kawowe i 1 przerwa lunchowa

KAŻDY DZIEŃ TO 4 MODUŁY

każdy zespół to 3-5 osób, które są zmieniane co moduł

KAŻDY MODUŁ TO PRACA WARSZTATOWA

IconIconIcon

Podczas szkolenia uczestnicy poznają, doświadczają narzędzi myślowych oraz jednego procesu myślowego

Podczas pracy warsztatowej jest mnóstwo pracy z metapoziomu, aby w pełni zrozumieć wszystkie procesy myślowe, edukacyjne które się pojawiają podczas szkoleń

IconIcon

Celem jest zrozumienie narzędzi, umiejętne posługiwanie się nimi podczas swoich szkoleń, odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania od uczestników

Icon

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

 • Co to jest Myślenie Krytyczne – definicje.
 • 4K – dlaczego jest tak ważne, jak je rozwijać podczas szkoleń.
 • Korzenie myślenie krytycznego.
 • Poznanie 5 Narzędzi myślowych.
 • Różne procesy podejmowania decyzji.
 • Klarowność vs. decyzje (działanie).
 • Procesy analizy informacji.
 • Praktyczne zastosowanie jednego procesu myślowego.
 • Poznanie 5 kolejnych narzędzi myślowych.
 • Omówienie współpracy trenerskiej.
Icon

Zrozumieć czym jest, a czym nie jest myślenie krytyczne

Zrozumieć czym jest „wolne”
i „szybkie” myślenie

IconIconIconIcon

Zrozumieć format myślenia przy podejmowaniu decyzji

Zrozumieć jak ważna jest „klarowność” i dobrać efektywne narzędzia do realizacji tego obszaru

Poznać 8 rutyn myślowych

Icon

Zrozumieć jak ważne jest wyrobienie w sobie nawyku „Zatrzymaj się… i pomyśl”

Icon

Cele do zrealizowania podczas całego kursu
(co, czego się nauczysz)

Wprowadzić myślenie krytyczne do swojej pracy, a także do swojego zespołu

Icon

Zaprosić Was do dalszego poznawania myślenia krytycznego

"Wspaniałe szkolenie uświadamiające, że codzienne zmaganie się z problemami w pracy można postrzegać

z innej strony: nie konfliktu, tylko niezrozumienia drugiej strony, a dyskusja to nie od razu konflikt."

"Szkolenie było dla mnie praktyczne i użyteczne - widzę potencjał zastosowania poznanych treści w życiu zawodowym jak i prywatnym. Całość materiału ciekawie dobrana. Dobrze zbalansowana teoria i praktyka/ćwiczenia"

Weronika

Kamilaa

"Szkolenie było dla mnie praktyczne

i użyteczne - widzę potencjał zastosowania poznanych treści w życiu zawodowym jak i prywatnym. Całość materiału ciekawie dobrana. Dobrze zbalansowana teoria i praktyka/ćwiczenia."

"Wspaniałe szkolenie uświadamiające,

że codzienne zmaganie się z problemami

w pracy można postrzegać z innej strony: nie konfliktu, tylko niezrozumienia drugiej strony,

a dyskusja to nie od razu konflikt."

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) naszą ofertą, lubisz poznawać nowe rzeczy, preferujesz obszaru rozwoju na kilka lat, lubisz i potrafisz działać

w partnerstwie i współpracy to zapraszamy Cię do naszej społeczności fanów krytycznego myślenia.

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) naszą ofertą, lubisz poznawać nowe rzeczy, preferujesz obszaru rozwoju na kilka lat, lubisz i potrafisz działać w partnerstwie

i współpracy to zapraszamy Cię do naszej społeczności fanów krytycznego myślenia

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) naszą ofertą, lubisz poznawać nowe rzeczy, preferujesz obszaru rozwoju na kilka lat, lubisz i potrafisz działać w partnerstwie

i współpracy to zapraszamy Cię do naszej społeczności fanów krytycznego myślenia

Pobierz naszą szczegółową ofertę dla przyszłych trenerów. Znajdziesz tam:

Zapisz się już dziś na nasz NAJBLIŻSZY WEBINAR dla Trenerów Biznesu – opowiemy o naszej ofercie,

o krytycznym myśleniu, o naszych szkoleniach.

 • Informacje o dostępnych szkoleniach w poszczególnych latach
 • Warunkach umowy licencyjnej z naszą organizacją
 • Obowiązkach i prawach Trenera
 • Możliwych zarobkach dla Trenera
 • Naszym wsparciu przez cały okres trwania umowy
Pobierz ofertę
Zapisz się

LUTEGO 2023

23

Icon

START
12.00

STYCZEŃ
2023

START
12.00

30

Icon

Prowadzący szkolenie

Ekspert i trener myślenia krytycznego, trener narzędzi TOC oraz rutyn myślenia krytycznego. Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie: w korporacji - Dyrektor Finansowy, członek zarządu - odpowiedzialność za restrukturyzację firm, budowanie nowych biznesów. Od 15 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

Więcej o autorze przeczytasz na

MACIEJ WINIAREK

www.maciejwiniarek.pl

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów

z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

KATARZYNA WINIAREK

Językoznawca, przez 17 lat pracowała

w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie

i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów

w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100szkołami tworzących sieć „Szkół Uczących Myślenia”.

Z krytycznym myśleniem związana od prawie

4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji

i biznesu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy dostanę certyfikat?

Icon

Czy wystawiacie faktury?

Icon

Pobierz naszą szczegółową ofertę

dla przyszłych trenerów ⬇

Opinie po szkoleniach

"Zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia, szersza perspektywa są bardzo istotne w zrozumieniu i funkcjonowaniu zespołu, ale również całej jednostki organizacyjnej. Myślenie krytyczne pozwala skupić się na ważnych dla nas informacjach i usprawnia podejmowanie decyzji, jednocześnie pokazuje, że opinie mogą być dla nas pomocne w zależności od sytuacji."

Dariusz

Sylwia

"Przy moim stanowisku szkolenie pozwoli spróbować mi spojrzeć na zadania i ich problematykę z innej strony. Na pewno zacznę mówić otwarcie o swoich błędach, by moi koledzy z pracy również tak robili. Na pewno polepszy atmosferę w pracy. Liczę na to."

"Wyczerpujące omówienie tematu. Trenerzy podawali narzędzi jak i sposób obsługi a nie gotowe rozwiązania, co zmuszało do samodzielnego myślenia. Mili i kompetentni w swojej dziedzinie."

Milena

Krzysztof

"Szkolenie celowe, logiczne, pokazujące dużo innowacji. Zawierało wiele elementów, które mogą być pomocne w pracy codziennej."

+48 608 384 102
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN SERWISU
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl
IconIcon
FACEBOOK

"Przy moim stanowisku szkolenie pozwoli spróbować mi spojrzeć na zadania i ich problematykę z innej strony. Na pewno zacznę mówić otwarcie o swoich błędach, by moi koledzy z pracy również tak robili. Na pewno polepszy atmosferę w pracy. Liczę na to."

"Zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia, szersza perspektywa są bardzo istotne w zrozumieniu i funkcjonowaniu zespołu, ale również całej jednostki organizacyjnej. Myślenie krytyczne pozwala skupić się na ważnych dla nas informacjach i usprawnia podejmowanie decyzji, jednocześnie pokazuje, że opinie mogą być dla nas pomocne w zależności od sytuacji."

Dariusz

Sylwia

POLITYKA PRYWATNOŚCI
+48 608 384 102
REGULAMIN SERWISU
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

"Szkolenie celowe, logiczne, pokazujące dużo innowacji. Zawierało wiele elementów, które mogą być pomocne w pracy codziennej."

"Wyczerpujące omówienie tematu. Trenerzy podawali narzędzi jak i sposób obsługi a nie gotowe rozwiązania, co zmuszało do samodzielnego myślenia. Mili i kompetentni w swojej dziedzinie."

Jan

Milena

"Kiedyś myślałem że to podważanie wszystkiego. Teraz myślę że to spokojne

i rozważne podejście szukania skutecznych rozwiązań oparte na faktach!"